อิตาลี สวืส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 9 วัน TG

รหัสทัวร์: WTG0109J
ระยะเวลา:
26 เม.ย. - 04 พ.ค. 2561
28 เม.ย. - 06 พ.ค. 2561
08 - 16 พฤษภาคม 2561
16 - 24 มิถุนายน 2561
12 - 20 มิถุนายน 2561

***นั่งรถไฟ TGV // ขึ้นหอไอเฟล // เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ // ชิมหอยเอสคาโก้***
ราคาเริ่มต้น: 77,900 บาท

 

Loading...