ทัวร์คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกีล่า 6D 5N (TG)

รหัสทัวร์ : WCNT240072
ทัวร์คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกีล่า 6D 5N (TG)

  • -คุนหมิง - ต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ” -ช่องแคบเสือกระโดด - วัดซงจ้านหลิน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ
  • -เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - Impression Lijiang Show - หุบเขาสีน้ำเงิน -อุทยานน้ำหยก - ลี่เจียง - คุนหมิง - เขาซีซาน - วัดหยวนทง
  • -เมนูสุกี้ปลาแซลมอน
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
10 ส.ค. 67 - 23 มี.ค. 68 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 36,900 45,800 แสดง - 20 20
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 36,900 45,800 แสดง - 20 20
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 42,900 51,800 แสดง - 20 20
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 42,900 51,800 แสดง - 20 20
12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 37,900 46,800 แสดง - 20 20
26 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 37,900 46,800 แสดง - 20 20
4 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 41,900 50,800 แสดง - 20 20
5 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 42,900 51,800 แสดง - 20 20
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 37,900 46,800 แสดง - 20 20
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 39,900 48,800 แสดง - 20 20
30 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 47,900 58,800 แสดง - 20 20
31 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 47,900 58,800 แสดง - 20 20
14 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 36,900 45,800 แสดง - 20 20
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 38,900 47,800 แสดง - 20 20
25 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 38,900 47,800 แสดง - 20 20
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 38,900 47,800 แสดง - 20 20
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 38,900 47,800 แสดง - 20 20
18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 38,900 47,800 แสดง - 20 20
สนใจซื้อทัวร์ สมัครสมาชิก

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกีล่า 6D 5N (TG)
ทัวร์คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกีล่า 6D 5N (TG)
ราคาเริ่มต้น 36,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน